Onze ideale school

Als je op internet het woord ‘school’ zoekt, dan krijg je de beschrijving: ‘Een school is een instelling waarin onderwijs op een bepaald niveau gegeven wordt’. Dit is niet wat voor ons een school is. Een school is een plek waar jongeren nieuwe dingen leren op een manier die passend bij hem of haar is. 

De punten die belangrijk zijn bij onze ideale school, hebben te maken met het ontdekken en leren voor de toekomst.

Een school heeft voor de meeste mensen een vaste betekenis: een plek waar je heen gaat met een niveau en waar je weggaat met een diploma na je examen. Op onze ideale school heeft iedereen hetzelfde niveau en doen we allemaal dezelfde opdrachten, maar op onze eigen manier. Door leerlingen niet aan een niveau te koppelen, leren ze veel over een zelfgekozen onderwerp en gaan ze sneller dieper op de stof in, waardoor ze verder leren zonder vervelende verplichtingen. Lesmethodes zijn methodes die jongeren moeten volgen, dat is wat hun docenten zeggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen onderwerpen, ingeving en tijdsindeling. Op deze manier wordt er veel energie gestoken in school, terwijl het effect beperkt is.  

Leerlingen hebben een erg vol rooster, waardoor er veel tijd op school wordt doorgebracht. Wat niet erg is als de jongeren er nuttig gebruik van maken. Echter, dit is niet het geval. Jongeren zitten vaak lange dagen op school. Een deel van deze tijd wordt vaak ook niet nuttig besteed. Uitleg over een onderwerp of een opdracht is belangrijk, maar er zijn genoeg lessen waarin de leerlingen aan huiswerk mogen werken. Echter, op school ben je in een omgeving waar je snel wordt afgeleid door vrienden en andere klasgenoten. Deze uren kunnen dus beter thuis nuttig worden besteed.  

Ook het begrip toets is dubieus. Een toets is een middel om te kijken of je een onderwerp of een vaardigheid kent of onder de knie hebt. Ook toetsen zijn volgens ons een onnodige verplichting. Je steekt veel energie in het leren en na twee weken ben je het grootste deel toch weer vergeten. Leren kan op een betere en functionelere manier. Leerlingen kunnen beter hun tijd stoppen in het maken van een werkstuk of ervaring opdoen in de maatschappij. Een leerling kan vaardigheden onder de knie krijgen door interesse in het onderwerp te krijgen. 

Op dit moment maakt elk kind een grote keuze over hun toekomst op 15-jarige leeftijd. Dit vinden wij veel te jong. Jongeren moeten zich veel meer oriënteren in verschillende onderwerpen. Het ene kind weet heel snel wat hij/zij wil, maar sommige kinderen weten nog niet waar zijn/haar interesses liggen. Deze kinderen moeten volgens het huidige onderwijssyteem toch een keuze maken. Wij vinden dat deze jongeren op hun eigen tijd een eigen keuze mogen maken en dat ze niet direct aan een pakker vastzitten. Vind jij de science kant leuk, dan kies je die. Je kiest geen vakken, want dan stuit je weer op het punt; verplichting. Het belangrijkste voor deze jongeren is de vrijheid in het leren en geen verplichte keuzes. Zo ontwikkelt elk kind zich vrij en op zijn/haar eigen manier.

Een ander punt wat te maken heeft met de vrijheid van de jongeren, zijn de cijfers. Wij willen geen cijfers, want hierbij geef je kinderen een niveau. Het is de bedoeling dat ze een beoordeling krijgen over de diepgang van hun onderwerp en zo veel mogelijk nieuwe dingen leren.

In onze eigen enquête hebben wij gezien dat veel kinderen les minder interessant vinden en in de praktijk leren veel leerzamer en leuker vinden. Door zelf ergens heen te gaan en dingen te ondernemen, onthouden veel leerlingen het onderwerp beter en verdiepen ze zich er ook sneller in. Op een interactieve manier toch de nodige leerstof behandelen, is volgens ons de oplossing.

Dit is onze ideale school, waar wel geleerd wordt, maar de hoge prestatie-eisen het leren niet moeten onderdrukken! Vrijheid en effectiviteit zijn belangrijke elementen van onze ideale school. 

 

In onderstaande video is te zien hoe leerlingen en leraren van onze school denken over kwesties zoals te grote klassen.