Noodzaak

‘’Kinderen zijn minderjarig en dat houdt in, dat jullie nog niet volwaardig meedraaien in de maatschappij. Gaan we een 14 jarige moordenaar dan ook straffen als een volwassene? Gaan jullie een deel    van je zakgeld afstaan, als belasting? Echter, betrokken jongeren willen dezelfde rechten als volwassenen. Dus ook de plichten die daarbij horen? Geniet van jullie jeugd, en als je 18 bent, dan mag je voor altijd volwaardig meedoen in de grote mensenwereld.” 

Andere partijen 

Dit voorbeeld is natuurlijk erg extreem, maar de meeste kijken wel met deze mentaliteit naar de jongeren.  Wij willen deze mensen het tegenovergestelde bewijzen. De jongeren dragen ook een steentje bij en ze moeten hiervoor in ruil ook de mogelijkheid krijgen om hun meningen in de politiek te uiten.                                                                                        De meeste mensen vergeten dat 60% (volgens CBS) van de jongeren een bijbaantje heeft en dus ook belasting betaalt. Wij vinden niet dat er alleen naar je geluisterd mag worden als je belasting betaalt.

Maar waarom een aparte partij voor de jongeren? Besteden de huidige partijen van tegenwoordig niet genoeg aandacht aan de jongeren? Ze besteden inderdaad aandacht aan jongeren, als de jongeren ouder zijn dan 18 jaar en ze de mogelijkheid hebben om te stemmen. Maar wij willen als partij de huidige politiek veranderen. De meeste stemmen krijgen is niet onze prioriteit. Invloed krijgen door middel van onze stem te laten horen bij raadsleden en eigen rondetafelgesprekken te organiseren, is hoe wij het gaan doen.  

Wij vinden dat de jongeren onder de 18 jaar ook belangrijk zijn, want wij spelen een net zo een grote rol als de rest in de maatschappij. Het feit dat wij nog niet kunnen stemmen, moet niet in de weg staan van het uiten van onze mening.  

Wij hebben ook een mening! 

Het uiten van onze mening en die van de jongeren is wat wij proberen te doen met onze partij. Wat denkt de huidige jeugd van de politiek en van de samenleving? Wat vinden ze er goed aan en wat zouden ze graag anders zien? Wij zullen een duidelijk antwoord krijgen op deze vragen als we de politiek meer betrekken bij de jongeren. Weten wat er om je heen gebeurt qua politiek is een noodzaak.

Naast onderwerpen zoals; milieu, defensie en zorg, is ons hoofdonderwerp het onderwijs. Wij, leden van de Partij Voor de Jongeren, vinden dat er nog veel kan veranderen als we kijken naar ons huidig onderwijssysteem. Wij vinden dat alles erg gericht is op een momentopname en dat de creativiteit, individualiteit en originaliteit ons ontnomen wordt tijdens onze schooluren, maar we willen geen vingers wijzen. Docenten worden op dit moment ook niet de vrijheid gegeven om leerlingen de kans te geven om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Er wordt van docenten verwacht dat ze zoveel mogelijk stof in een te kort aan uren de leerlingen toevoeren, zodat leerlingen zo hoog mogelijke cijfers halen op hun toetsen. Of de leerlingen het interessant vinden, of ze er wel baat bij hebben, is geen prioriteit.  Maar wij gaan er verandering in brengen, wij willen dit soort zaken samen met jullie veranderen. 

Ons doel is niet om de grootste te worden, maar om de andere grootser te laten denken!