Bronvermelding

Wij hebben bij het vormen van onze standpunten en ideeën natuurlijk veel gebruik gemaakt van bronnen over deze onderwerpen. Naast onze algemene kennis en opvattingen hebben we ook gebruik gemaakt van de bronnen die in de bijlage te vinden zijn.

Bronvermelding