6 maanden in de politiek (evaluatie)

De verkiezingstijden zijn aangebroken. De partijen gaan debatteren en de verkiezingsprogramma’s worden bekend gemaakt. Op 15 maart 2017 zal Nederland zijn stem uitbrengen. Nou ja, Nederland? Alle bewoners boven de achttien die een Nederlandse identiteit hebben. Waar zijn de jongeren in dit verhaal? Wij, nu bekend als de Partij Voor de Jongeren, wilden onze mening laten horen. Wij zijn immers de toekomst.
We bekeken de debatten op tv en kwamen erachter dat wij een andere mening hebben en dat er te weinig naar de jongeren wordt geluisterd. Via WhatsApp begonnen we onze eigen ideeën te bedenken. Het begon als een grap, een eigen partij, maar waarom niet? Nog dezelfde week hebben we actie ondernomen en zijn we naar mevrouw Fetter (examensecretaris) geweest. We hebben ons idee voorgelegd: een eigen partij oprichten voor ons profielwerkstuk. Er zaten wat haken en ogen aan, maar ze werd enthousiast over ons idee. We moeten aan de eisen van het examenreglement voldoen; zo mag maatschappijleer officieel niet als vak worden gekozen, dus we besloten een tint van aardrijkskunde en biologie aan onze partij toe te voegen.
We wisten vanaf dag één dat dit project een hele uitdaging zou worden. Met zeven personen een onderzoek doen is lastig. We besloten elke woensdag in ons tussenuur bij elkaar te komen, de zogenaamde BM (business meeting).

Tijdens de BM begonnen onze eerste echte ideeën. Het begon met brainstormen en discussiëren. Het bleek nog best een uitdaging te zijn om vanuit niks een partij op te richten. Om dit wat makkelijker te maken bedachten we een hoofdvraag en een aantal deelvragen. Onze hoofdvraag luidt: Hoe kijken de in Nederland wonende jongeren tegen de politiek aan en hoe kunnen wij dit het best representeren?
Eerst zijn we punten gaan uitzoeken die wij belangrijk vinden. Welke zaken in Nederland gaan de jongeren aan? Zo zijn we uitgekomen op: milieu, zorg en onderwijs. Om de mening van de jongeren in Nederland te achterhalen hebben we door middel van een enquête een significante steekproef bevraagd.
We liepen als snel tegen het volgende probleem op: hoe zorgen wij ervoor dat de mening van de in Nederland wonende jongeren in onze partij verwerkt zit, maar wij ook achter onze punten staan? We bespraken dit probleem met meneer Wiering. De oplossing was gelukkig snel gevonden. We maken van elk ‘thema’ twee dilemma vragen. We zorgde ervoor dat wij met beide standpunten eens zouden zijn.
Voorbeeld: De CO2-uitstoot moet omlaag. Waar gaan we in investeren?
– Goedkoper openbaar vervoer
– duurzame auto’s

We wilden een representatieve groep jongeren bevragen. Onze doelgroep zijn jongeren tussen de twaalf en achttien jaar, van verschillende niveaus. We hebben tientallen scholen gebeld en gemaild. Dat was nog moeilijker dan gedacht. Vaak hadden scholen geen interesse of hadden ze het te druk met andere zaken. Gelukkig hebben we na nog meer bellen en mailen genoeg scholen gevonden die wilden meewerken. Ons idee was om bij alle scholen langs te gaan om de enquête af te nemen. Zo waren we zeker van een hoog reactiepercentage. Dit bleek uiteindelijk niet mogelijk wegens financiële omstandigheden. We zijn alleen bij een school in Arnhem langs geweest. Bij de andere scholen hebben we de enquête digitaal afgenomen. Uiteindelijk kunnen we met trots zeggen dat we 676 reacties hebben verkregen!

Na de enquête zijn wij begonnen met de website. Karolína en Laura zijn begonnen met de site en hebben veel informatie over onze onze partij op de website gezet. Na het begin van de website hebben wij een paar interessante gesprekken gehad met GroenLinks, D66, CDA en PvdA. We hebben extra informatie gevraagd over de politiek en hoe wij, Partij Voor de Jongeren, het verder moesten aanpakken. De interviews hebben ons geholpen bij het maken van de site en het verdere onderzoek. We hebben toen foto’s en filmpjes gemaakt voor op onze site. We hebben daarnaast ook aan veel promotie gedaan op Facebook, Instagram en op LinkedIn. De enquête hebben wij uitgewerkt en hieruit hebben wij standpunten gemaakt. We moesten de standpunten uitwerken, door middel van informatie op internet en onze eigen mening. Toen we de standpunten online hadden gezet, gingen wij verder met de website en hebben we het compleet gemaakt met evenementen waar we nog heen zijn geweest. We hebben namelijk opnames gehad voor de denktank, een programma voor kinderen uit groep zeven en acht. Iris, Apala, Laura en Jip hebben meegedaan aan de opnames en daaruit is een aflevering gekomen op 3 december op NPO 3. Naast de opnames hebben wij twee rondetafelgesprekken gehad en na het tweede gesprek hebben wij zelf een agendering geschreven. Deze agendering was tot stand gekomen nadat wij samen met de PvdA en de SP concludeerden dat jongeren te weinig geholpen worden op school bij hun studiekeuze. Tussendoor is een deel van de groep naar de dag van de democratie in het stadhuis geweest. Hier hebben we veel informatie over de politiek in Almere gekregen en hebben we zelf ook veel geleerd over speechen en debatteren.

Na deze evenementen kwamen wij erachter dat wij onszelf geen partij kunnen noemen, omdat wij geen stemmen kunnen krijgen. We zijn een beweging. Wij hebben toen duidelijk gezegd waar wij heen willen met onze partij. Wij hoeven geen stemmen, maar willen leden en volgers om de jongeren een stem te geven, want wij hebben ook een mening!

 

Dit klinkt allemaal zeker heel erg serieus, maar we hebben zeker ook minder serieuze momenten gehad. #6maandenindepolitiek