Significantie

Significantie steekproef: 

Foutmarge: 5%  

Het is de vraag hoe zeker je ervan bent dat de resultaten overeenkomen met de populatie. Hoe groter de mate van de spreiding, hoe kleiner de foutmarge en hoe groter je steekproef is. 

Betrouwbaarheidsniveau: 99% 

99 van de 100 antwoorden kloppen 

Populatie 2 augustus 2017: (12-18jaar): 

Vanaf een populatie van 20.000 personen verandert de steekproef niet veel. 

Jongeren( 12-18 jaar) in Nederland: 195.938 + 202.561 + 203.699 + 205.650 + 210.291 + 206.389 + 207.779 = totaal: 1.432.307 

Spreiding 50%: 

Mate van spreiding van de data. 

Steekproefomvang: 664